Проект „Преустройство на сградата на Младежки дом Ловеч, за младежки дейности, музейна дейност и дейности на община Ловеч“

Финансов инструмент Фонд Север - Градски проекти

Стойност на проекта 5 726 хил. лева

Стойност на кредита 1 655 хил. лева

Инвеститор Община Ловеч

Етап В процес на реализация

25 август 2022

Младежкият дом е построен в средата на седемдесетте години на 20 век и е разположен в източната част на площад „Тодор Кирков” в Архитектурно-исторически резерват „Вароша” на град Ловеч.

Проектът предвижда да бъде реконструирана и ремонтирана двуетажната сграда на Младежкия дом с РЗП 5 342,59 кв. м. и сутерена, който е с площ около 3 000 кв. м. Изпълнението на проекта има за цел максимално запазване на характерния архитектурен облик на сградата и превръщането ѝ във функциониращ младежки и културен дом.

Предвижда се в сградата да се обособят четири зони с различно предназначение, а след ремонта в сградата ще се помещават: Регионален исторически музей – гр. Ловеч, Фондохранилище на Градска художествена галерия – Ловеч, Експозиционна зала за художествени творби, Зали за културни събития, Общински музеен комплекс за игра на закрито, Кафе-сладкарница, Танцови зали, Магазин за сувенири с книжарница.

Важна част в преустройството на Младежкия дом ще бъде създаването на Детския музей, чиято основна тема ще бъде КОСМОС, което не е случайно. В Ловеч вече има много и впечатляващи акценти, заради които е избрана тази тема – тук е роден първият български космонавт Георги Иванов, в града има Алея на космонавтите, която е интересна със засадените там брези от 38 космонавти посетили града от 1988г. до сега.

Проектът за ремонт на Младежкия дом в Ловеч е на обща стойност 5 726 хил. лева, от които кредитът по ФГР Север е в размер на  1 655 хил. лева., а останалите средства ще бъдат предоставени под формата на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.