Нов модерен плувен комплекс ще бъде изграден по проект за над 14 млн. лв. в Русе

Финансов инструмент Фонд Север - Градски проекти

Стойност на проекта 14 000 000 лв.

Инвеститор Община Русе и Общински пазари ЕООД

Етап В процес на реализация

31 август 2022

31 август 2022 г.

  • „Банка ДСК“ и „Регионален фонд за градско развитие“ предоставят финансиране в размер на 12 млн. лв.
  • Собственото участие на Община Русе и общинската компания „Общински пазари“ ЕООД е 2 млн. лв.  

„Банка ДСК“ АД, „Регионален фонд за градско развитие“ АД, Община Русе и общинската компания „Общински пазари“ ЕООД сключиха договор за финансиране в размер на 12 милиона лева с цел изграждане на нов мултифункционален общински плувен комплекс в град Русе. Заемните средства са част от финансовия инструмент Фонд за градско развитие Север, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Самоучастието в инвестицията по проекта на Община Русе и общинската компания „Общински пазари“ ЕООД ще е минимум 2 млн. лева.

Проектът ще се реализира на терена на плувен комплекс „Норд“ в Парка на младежта в град Русе и предвижда реконструкция и обновяване на част от съществуващите стари съоръжения, изграждане на допълнителна нова, модерна инфраструктура и облагородяване на целия район.

В резултат на инвестицията ще бъде изграден нов покрит плувен комплекс на три нива, включващ основен басейн за плуване и водна топка с размери 33.33/25.03 м., с до 500 седящи зрителски места, както и детски спомагателен басейн с размери 16/10 м. В покрития комплекс ще функционират модерни съблекални за посетители и съдии, кафетерия, помещение за продажба на спортни стоки, лекарски кабинет, фитнес и спа център, две зали за конференции и срещи, както и всички други необходими спомагателни съоръжения.

В рамките на проекта ще бъде изградено ново заведение за бързо обслужване с капацитет до сто места на закрито и сто и петдесет места – на открито. Любителите на спортни дейности навън ще могат да се възползват от открит плувен басейн с олимпийски размери и открит детски басейн, оборудвани с модерни съблекални с душове. На разположение на посетителите ще са също нова детска площадка и удобен паркинг.

С изграждането на новото съоръжение се цели подобряване качеството на живот, физическата активност и здравето на населението на общината, както и засилване на интереса към плувните спортове, доказани като едни от най-полезните и здравословни.

Сред приоритетите на проекта са осигуряване на възможности за по-добро развитие на таланти в областта на водните спортове,  осигуряване на възможност за спорт и социализация на деца в неравностойно положение, подобряване на градската среда и увеличаване на заетостта.

Очакван резултат след реализирането на проекта е развитие на спортния туризъм, чрез провеждане на национални и международни състезания в новия плувен комплекс.

Предвижда се строителните дейности да започнат в началото на 2023 г. Със завършването на модерното съоръжение то ще се превърне в атрактивен хъб за плувни спортове, осигуряващ по-добра среда за живот.

******

За „Регионален фонд за градско развитие“ АД (РФГР, www.jessicafund.bg):

Регионалният фонд има мандат от Фонда на фондовете за управление на Фонд Север, част от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. РФГР финансира публични и частни проекти при преференциални условия, което дава възможност за реализиране на проекти с висока обществена значимост в 17-те най-големи града от Северна България, които трудно биха били финансирани при традиционните банкови условия. Фонд Север е естествено продължение на инициатива JESSICA от предходния програмен период, чийто рециклиран ресурс остава на разположение за допустими градски проекти в Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе и Плевен.

За Фонд на фондовете (www.fmfib.bg):

Основната дейност на Фонда на фондовете е структурирането и управлението на финансови инструменти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, през програмния период 2014-2020 г. Дружеството управлява публичен ресурс в размер на над 660 милиона евро и предлага на пазара широк диапазон от продукти за финансовия сектор, включително финансиране със споделяне на риска, гаранции, фондове за дялово инвестиране и други.