Основен ремонт и обновяване на оборудването на концертна зала „Катя Попова“ в гр. Плевен – нови перспективи пред културния живот на града

Финансов инструмент Фонд Север - Градски проекти

Стойност на проекта 3 153 679

Стойност на кредита 393 684 лв.

Инвеститор Община Плевен

Етап Завършен

5 септември 2022

Текат строителни работи по цялостното обновяване на популярната концертна зала „Катя Попова“ в Плевен.

Сградата е построена през 1963 г. Външният й вид е запазен и непроменен от тогава. Използва се като многофункционална зала предимно за музикални събития, а в последните 15 г. част от приземни помещения, като отделни обекти, се използват за нуждите общинската администрация и социалния патронаж на гр. Плевен (не са предмет на текущия проект).

Инвестицията ще подобри градската среда и ще обезпечи въвеждането на мерки за енергийна ефективност. Дейностите включват цялостен ремонт на покрива и съществуващите санитарни възли, подмяна на инсталациите, облицовките, настилките и седалките в концертната зала. Предстои да бъде инсталирано ново оборудване за озвучаване и техника за контрол на сценичните дейности, които да отговарят на най-новите стандарти за такъв род сценични изкуства.

Обновлението на сградата ще създаде предпоставка за обогатяване на културната програма на общината и репертоара на Плевенската филхармония, както и за провеждането на събития от международен характер. Изпълнението му ще повиши привлекателността на културните мероприятия сред гражданите и ще насърчи участието хора от всички социални групи в живота на града.

Финансирането от Фонда за градско развитие на Северна България е в размер на 363 684 лв.

На 22.05.2023г. ИЗЦЯЛО ОБНОВЕНАТА ЗАЛА „КАТЯ ПОПОВА“ ОФИЦИАЛНО ОТВОРИ ВРАТИ:

https://www.pleven.bg/bg/novini/iztsyalo-obnovenata-zala-katya-popova-ofitsialno-otvori-vrati