Фондът за градско развитие на Северна България предостави финансиране за ремонт на три читалища в община Свищов

Финансов инструмент Фонд Север - Градски проекти

Стойност на проекта 2.767 млн. лева

Инвеститор Община Свищов

Етап Завършен

25 август 2022

Проектът включва ремонт на три читалища в Община Свищов: НЧ „Светлина – Царевец 1927“, с. Царевец, НЧ „Трудолюбие – 1907“, с. Вардим и НЧ „Филип Станиславов – 1903“, с. Ореш. Те са разположени в самия център на населените места и с реставрацията им се подобри обликът на населените места, но също така се осигуриха съвременни удобства, които позволяват целогодишното използване на сградите.

Свищов се слави като просветен и търговски център с богата история, култура и традиции. Тук е създадено първото българско гражданско управление, първото българско читалище, първият български хор, първото светско училище и т.н. Целта на проекта е да доразвие и засили ролята на читалищата като важни обществени институции, които обогатяват културния живот и образование на местните хора, както и да създадат условия за съхранение на народните традиции и фолклор.

Ремонтът на НЧ „Светлина – Царевец 1927“, с. Царевец, включва и пълна реновация на лятния театър към читалището, където от 2011г. се провежда ежегодния фолклорен фестивал „Фолклорен извор“. Той се провежда под патронажа на Министерство на културата на Република България и популяризира изворния фолклор на България. Основната цел на Фестивала е да съхранява, разпространява и развива българското народно творчество в неговото многообразие, богатство и колорит и да представи пъстротата на българското фолклорно изкуство. На откритата сцена на летния театър към читалището всяка година звучат народни песни, мелодии и ритми в изпълнение на български и международни изпълнители, групи и ансамбли.

Проектът бе реализиран посредством финансов инструмент от Фонд за градско развитие Север, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Общата стойност на проекта е 2,767 млн. лв., като към финансирането от 277 хил. лв. от Регионалния фонд, е добавена и безвъзмездна финансова помощ в размер на 2,352 млн. лв., както и 138 хил. лв. инвестирани от Община Свищов.