Зоопарк Варна се реновира със заем от 1 200 000 лева от Фонд за градско развитие Север

Финансов инструмент Фонд Север - Градски проекти

Етап В процес на реализация

23 август 2022

Във варненския зоопарк на площ от над 23 декара се отглеждат 400 броя животни, сред които и много защитени видове. Реконструкцията цели да промени остарялата концепция на бетона и асфалта, използвана в строителството на клетките в зоопарковете през 60-те и 80-те години и да създаде условия, които удовлетворяват етологичните нужди на животните, осигуряват лично пространство и необходимата социална среда. С предоставеното финансиране клетките и пространствата на тигрите, лъвовете и средноголемите котки се реконструират, за да осигурят по-добър комфорт на животните в среда близка до естествените им обитания.

Началото на варненския зоопарк е поставено през 1961. Разположен е в атрактивната паркова среда на Морската градина, посещава се от над 180 000 човека, като броят им расте всяка година. Текущо се стопанисва от общинско предприятие “Зоопарк-Спасителен център”. Зоопаркът е важен образователен център, възпитаващ отношение на младото поколение към природата. Той помага за запазване на генофонда на дивите животни, особено на редки и застрашени видове.