Община Плевен – Интегриран проект за облагородяване на градската среда чрез насочени интервенции в централна градска част и Автогара Плевен

Финансов инструмент Фонд Север - Градски проекти

Стойност на проекта 5 670 819 лв.

Стойност на кредита 5 112 173 лв

Инвеститор Община Плевен

Етап Завършен

22 август 2022

Проектът включва инвестиции в рехабилитация на пл. Свобода и пешеходната ул. Васил Левски от пл. Свобода до пл. Ст. Стамболов и основен ремонт на автогара Плевен. Над 12 хил. кв. м от пешеходната зона в центъра на града бяха обновени и предоставиха на града по-красиви, по-модерни, по-достъпни и по-зелени пространства, с повече възможности за стопански дейности.

Основният ремонт на Автогара Плевен е с акцент върху реновиране на сградата и външната зона за движение и престой на автобусите, изграждане на навесни конструкции в зоната за изчакване на пътници. След успешното завършване на инвестицията през м. март 2022г.,  автогарата предлага по-добро качество на услугата и комфорт за гражданите и превозвачите. Подобрени са енергийните характеристики на сградата, салонът за пътници е с модерна визия, осигурени са отопление и климатизация, безжичен интернет, достъпна среда и модерно информационно табло.

Инвестицията е финансирана с кредит от ФГР Север с общ размер от 5 112 173 лв. и собствени средства на община Плевен в размер на 558 645 лв.