Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Стойност на проекта 980 000 лв. без ДДС

Стойност на кредита 707 000 лв.

Инвеститор „Радиографик“ ООД

Етап Завършен

17 август 2022

С удовлетворение може да съобщим, че през 2021 г. успешно изпълнихме първата ни частна инвестиция в здравна инфраструктура. С подкрепа на рециклирания ресурс по JESSICA в Център по образна диагностика „Младост“ във Варна вече функционира нов компютърен томограф, както и последно поколение дигиталeн мамограф. До момента в Центъра не се предлагаха изследвания с подобно оборудване, а появата му неминуемо повиши пациентския интерес и утвърди усилията на Центъра за предоставяне на услуги в доболничаната помощ по диагностика и превенция на социално значими заболявания.

Инвеститор по проекта е дружеството „Радиографик“ ООД,  собственост на местните предприемачи д-р Васил Василев и г-н Юлиян Страшимиров. Освен покупката на оборудване, в рамките на проекта бяха закупени и обновени допълнителни помещения за нуждите на Центъра. Така пациентите и екипа професионалисти не само получиха достъп до изследвания с модерна техника, но и по-комфортна и приветлива среда за работа и обслужване.

Бюджетът на инвестицията е 980 000 лв. без ДДС, от които JESSICA финансирането е 707 000 лв. (по 353 000 лв. от „Банка ДСК“ АД и РФГР). Останалата част от средствата в размер на 273 000 лв. са осигурени от инвеститора.