Автор: ralitsa

<br />
<b>Warning</b>:  Undefined variable $imageAlt in <b>/home/jessicaf/public_html/wp-content/themes/jessica/author.php</b> on line <b>67</b><br />

Още един значим инфраструктурен проект на Община Варна ще бъде финансиран от Регионален фонд за градско развитие – Разширение на Зона за платено улично паркиране и основен ремонт на улична мрежа

<br />
<b>Warning</b>:  Undefined variable $imageAlt in <b>/home/jessicaf/public_html/wp-content/themes/jessica/author.php</b> on line <b>67</b><br />

Регионалният фонд за градско развитие финансира проект за основен ремонт и реконструкция на уличната мрежа на територията на Община Варна

Водеща компания за облекло и текстил в България изгради собствена производствена сграда в Русе

Възраждането на Летен театър Шумен

Индустриален парк ЛВЗ

Мисия, визия, цели

Обновяване на Младежки дом Шумен

Основен ремонт на сградата на Народно читалище „П. Р. Славейков 1928“, гр. Варна