Завършен

Фондът за градско развитие на Северна България предостави финансиране за ремонт на три читалища в община Свищов

Община Плевен – Интегриран проект за облагородяване на градската среда чрез насочени интервенции в централна градска част и Автогара Плевен

JESSICA подкрепата за здравни проекти продължава

Проект „Преустройство и развитие на сувенирен магазин в Музей „Дом на Хумора и Сатирата”“

Устойчив градски транспорт в община Габрово

„ДМТех“ ЕООД вече оперира в модерната си производствено-административна база