Завършен

Инициатива JESSICA финансира изграждането на нов завод в Стара Загора

Водеща компания за облекло и текстил в България изгради собствена производствена сграда в Русе

Русе разшири възможностите си за ранно диагностициране на онкологични заболявания

Лом е с обновена културна инфраструктура

Възраждането на Летен театър Шумен

Завърши реставрацията на Видинската синагога

Основен ремонт, обновяване и енергийна ефективност на Народно читалище „Разум“, гр. Монтана