Интересно

Mayors’ Challenge: Варна и Бургас с по 30 идеи – изборът предстои през януари (30.12.2013 г.)

Пречат ли политическата нестабилност и административните пречки прекалено много на проектите за устойчиво градско развитие? (28.08.2013)

За кого всъщност е JESSICA? (15.09.2013)