Интересно

Пречат ли политическата нестабилност и административните пречки прекалено много на проектите за устойчиво градско развитие? (28.08.2013)

За кого всъщност е JESSICA? (15.09.2013)