Проектът за втори гребен канал в Пловдив – последни новини (05.09.2013 г.)

15 септември 2013

Пловдив беше одобрен за домакин на Световното първенство по гребане през 2018 г. и за Световното първенство по гребане за младежи девойки до 23 години през 2015 г. Това стана на 3 септември на годишния конгрес на Международната федерация по гребане (FISA) по време на световното първенство в Република Корея.

Предстои да бъде подписано споразумение между Българската федерация по гребане, община Пловдив и Организационния комитет от председателя на Българската федерация по гребане Емил Матев, кмета Иван Тотев и председателя на Организационния комитет Иван Попов.

Гребният спорт е приоритет в политиката на градската управа на Пловдив и за да се утвърди градът като световен център по гребане, е необходимо изграждане на дублиращ гребен канал.

Проектът се очаква да е за повече от 12 млн. лв. и очевидно трябва да бъде изграден до края на 2014 г. Непосредствената близост на съоръжението до река Марица и засягането на защитената природна територия по брега обаче породиха обществени дискусии „за“ и „против“. Площта от 10 хектара на допълнителния канал засяга част от заливната тераса на Марица, която е защитена природна територия и е в европейската мрежа Натура 2000 . 

Предложеното решение

Като компенсаторна мярка проектът предвижда създаването на крайградски парк „Еко-парк Марица“ чрез възстановяване на заливна тераса от около 100 хектара с три типа местообитания: сладководни, заливни гори и равнинни гори. Възстановяването на засегнати хабитати е рядък пример в света, още повече в толкова голям мащаб. 

В проекта са зададени следните цели:

  • Повишаване на обществената значимост на територията – възстановените съобщества се очаква да играят ролята на естествена ботаническа градина
  • Екологично възстановяване на естествени горски местообитания – крайречни и равнинни гори – по поречието на реката
  • Възстановяване на езерни местообитания  (стари мъртвици) и съобщества от висша водна растителност с висока консервационна стойност
  • Възстановяване на гнездови местообитания на редки за Европа колониално гнездящи птици (чапли, корморани, рибарки)
  • Постигане на ефективно и природосъобразно управление на водната екосистема

Градът промотира проекта

Официалната кандидатура на Пловдив за домакин на Световното първенство по гребане бе заявено от кмета Иван Тотев преди година, а през юли т.г. местният общински съвет гласува 640 хил. евро за промотиране на кандидатурата на града в продължение на пет години. Организационният комитет включва световната шампионка Светла Оцетова, два мандата председател на Българската федерация по гребане, в момента технически директор на FISA, и Иван Попов, доскоро зам.-председател на Българската федерация по гребане. 

Очаква се скоро експертният съвет към община Пловдив да приеме подробен устройствен план (ПУП) по проекта за втори гребен канал. 

Съществуващият гребен канал и новият проект

Прекрасният гребен канал на р. Марица е изграден през 80-те години на миналия век. С дължина 2 200 м, ширина 120 м и 3 м дълбочина той е един от най-големите в Европа и според гребците – с много добри качества поради своето разположение на нивото на терена и липсата на силни ветрове. 

Строежът на канала среща сериозни възражения от страна на будни пловдивчани заради изсичането на много дървета. Поетите – в резултат от недоволството на много хора – от тогавашната народна власт ангажименти за залесяване никога не са изпълнени.

Днес домакинството на големи състезания обаче изисква допълнителен канал за загряване и бърза последователност на гонките. Двата канала трябва да бъдат свързани на старта и на финала, така че готвещите се и приключилите състезатели да не си пречат. 

Добавената стойност 

Първият плюс на проекта е в спортния туризъм и във възможностите за други водни спортове и забавления за жителите на града. 

Международни прояви като световни първенства и шампионати винаги довеждат значителен брой хора и съответно доходи за града домакин и местния бизнес. 

Съвсем скорошен пример: световното първенство по гребане за юноши и девойки и за мъже и жени – неолимпийски дисциплини от 14 до 20 август 2012 г. събра над 1200 спортисти от 58 страни за 7 дни. Само спортистите бяха настанени в 17 хотела в Пловдив и областта и осигуриха рекордна стопроцентова заетост на съоръженията в продължение на цяла седмица в един от най-слабите за хотелите месеци. 

Това не е всичко – освен тях в Пловдив дойдоха още около 1000 гости от чужбина – роднини на състезателите и фенове, акредитирани бяха над 60 журналисти. Всички те бяха добре дошли в хотелите, ресторантите и такситата на града, пазаруваха, забавляваха се. Не е трудно да се пресметнат приблизително ползите за туристическия и свързаните по веригата бизнеси.

Другата много ценна придобивка от проекта за пловдивчани и туристи ще бъде 

възстановеното природно местообитание. 

Не всички знаят, че от последния ледников период до преди 6 хил. години на територията на сегашната Тракийска низина се развива изключително богата на видове и местообитания горска еко-система, която някои учени наричат „Великата българска гора“. Въпреки огнесечното земеделие и животновъдство, значителни части от гората са съществували до неотдавна. Предполага се, че в края на 18-ти век 60% от територията е била покрита с гора. Дори до 20-те години на 20-ти век стари карти показват горско покритие до 30%. Реката е била дива и е променяла своите параметри и тази нейна особеност е поддържала богати на видове горски съобщества в заливните тераси.

Преди около 50-60 години реката бива „окована“ с диги, което е една от причините за рязката загуба на местообитания и видове животни. Марица е една от последните „оковани“ реки в Европа и споменът за големите и шумни птичи колонии на острови по реката е още жив. За жалост видове като блестещият ибис и белият лопатар не са част от местната фауна от повече от 50 години. Връщането на изчезналите птици е само един от забележителните резултати, очаквани от този проект.

Нашата гледна точка

От началото на съществуването на Регионалния фонд за градско развитие разглеждаме с голям интерес пловдивския гребен канал и осъзнаваме, че това е един от най-добрите градски проекти в България. 

Възможността Фондът да одобри финансиране за проекта днес зависи най-вече от три фактора:

  1. Убедителни бизнес план и организация на управлението на канала и еко-парка
  2. Подробен устройствен план, включващ територията на новия природен парк, и положително становище от природозащитна организация с доказан опит и безукорна репутация
  3. Експедитивност. Новоприетият План за интегрирано градско развитие и възстановяване не включва територията на гребния канал, а правилата, по които работим не позволяват да финансираме обекти извън Плана след края на 2013 г.
Проектът за дублиращ канал включва голям брой атракции