Отпуснат е първи транш по кредита на Община Стара Загора

16 септември 2013

В началото на септември беше отпуснат първият транш от средствата, договорени като нисколихвен заем по инициатива JESSICA между Община Стара Загора и „Регионален фонд за градско развитие” АД, предвидени за реконструкцията на Централния кооперативен пазар в града.

Стартът на реконструкцията беше даден с откриването на строителната площадка на 18.06.2013 г. Строителните работи вървят по график, в момента се довършва металната конструкция на пазара, като очакванията са проектът да бъде завършен до края на месец октомври 2013 г.

Стара Загора, ремонтни дейности

Проект за модернизация на Централния общински пазар на Община Стара Загора е първият финансиран проект по Регионален фонд за градско развитие със средства по инициативата JESSICA. Община Стара Загора получава 2.7 млн. лв. нисколихвен заем от РФГР, за да реконструира и модернизира най-големия пазар в града, разположен на площ 1.7 дка. Заемът ще се изплаща до 2025 г. и ще струва на Община Стара Загора по около 150 000 лв. годишно.

Регионален фонд за градско развитие (РФГР) е с ресурс в размер на 36.9 млн.лв., допълнен с ангажимент от страна на мажоритарния акционер Societe Generale Експресбанк АД за съфинансиране на одобрените проекти в размер на допълнителни 73.8 млн.лв., с което общият разполагаем ресурс за предоставяне на финансиране възлиза на приблизително 111 млн. лв. По този начин РФГР и Societe Generale Експресбанк АД ще финансират съвместно одобрените проекти.