Новият изложбен комплекс „Флора“ в Бургас (3/11/2013 г.)

6 ноември 2013

Първото международно изложение Флора в Морската градина в Бургас е открито през 1981 г. С многообразие от различни видове цветя и цветни аранжировки, саксийни култури, декоративни растения и посадъчен материал на производители от различни държави събитието става много популярно и се превръща в запазена марка на града.

Нужен ли е нов изложбен комплекс, не може ли както досега?
Всякак може – и по-некомфортно, и по-удобно. В момента изложението „Флора“ се провежда в познатите бели разглобяеми шатри, които са неудобни, нефункционални и демодирани, и, както много неща в града, оживяват само за летните месеци.

А в Морската градина кипи от живот и събития, тук са Летният театър, малката лятна сцена „Охлюва“, реставрираното Морско казино – един от културните центрове на града, който се оказва недостатъчен да приюти в залите си многобройните събития от културната и бизнес програма. Тук ежегодно се провеждат фестивали – на Пясъчните фигури, Spirit Of Burgas, Бургас и морето, BlueZZ fest. Скоро тук ще се появи и финансираният от нас „Подземен град“.

Но Морската градина е и символ на града, национален паметник на парковото изкуство и защитен обект, и очакваме да има хора, които да не одобряват проекта.
През март 2010 г. община Бургас получи Морската градина с площ 8.5 хектара от държавата с решение на правителството, което вече дава възможност за нейното по-добро управление.
Ние не бихме предложили да го финансираме, ако не бяхме убедени, че проектът няма да наруши парковата среда, че значително ще подобри функционалността на комплекса и, че не само няма да отнеме, но ще добави към атрактивността и хармонията на Морската градина.

Проектът
Плановете са експоцентърът да бъде изграден до лятото на 2015 г.
Визията за изложбения комплекс е остъклени павилиони – реплика на сегашните куполовидни шатри, с топла връзка, интересно вертикално озеляване върху част от предните панели и покривите. Той ще продължи да бъде дом на традиционното изложение „Флора“ през пролетта, но ще се  използва целогодишно и за музейни експозиции, други културни събития, конференции, разнообразни търговски изложения, частни събития. Планираната инвестиция е 3.43 млн. лв.
Според заместник-кмета Атанаска Николова бъдещият експоцентър е подходящ домакин на  водещи пътуващи експозиции от Европа и света, за което общината има потвърден интерес за гостуване от страна на световноизвестни музеи. Прогнозните приходи и разходи по проекта показват очаквания обектът да започне да се изплаща на 11-тата година от своята експлоатация, което го прави жизнеспособен, но не особено подходящ за традиционното банково финансиране.
Ето защо проектът е подходящ за нас.
Допустим е за финансиране предимно защото отговаря на изискванията на програма „Регионално развитие“ – създава се обект на социалната инфраструктура, който подобрява градската среда и туристическия продукт, който предлага града. Но тъй като генерира доход – не може да получи грантово финансиране.
Общината има многобройни проекти, които планира да реализира със собствени средства, и затова взе решение да реализира „Флора“ с кредит при изгодни условия.

Одобреното финансиране
Фондът одобри финансиране на до 95% от инвестиционните разходи по проекта или сума в общ размер до 3.3 млн. лева. Кредитът е под формата на две кредитни линии – една от нас за до 1 100 000 лв. при 1.5% годишна фиксирана за целия период лихва, и друга – от „Сосиете Женерал Експрес Банк“ – за до 1 125 000 евро с лихва около 5.95% годишно. Срокът за погасяване ще бъде до април 2025 г. с гратисен период до края на четвъртия месец след въвеждането на обекта в експлоатация. Няма такси и комисионни.

Какво предстои?
На 29 октомври Общинският съвет на Бургас одобри от своя страна параметрите на финансирането. След изтичане на установения едномесечния срок за влизане в сила на решението ще сключим договор за кредит и общината ще стартира процедурите за обявяване на обществени поръчки за избор на изпълнители и доставчици.

3/11/2013 г.