Коя е JESSICA (след Джаспърс, Жасмин и Джереми), 15.08.2013

12 август 2013

JESSICA, JASPERS, JASMINE, JEREMIE – звучат като весела компания в американски сериал – например „Приятели“…
Но милото име JESSICA не крие женска красота, а градски инвестиции и сбъднати мечти.

JESSICA всъщност е съкращение от първите букви на Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (Съвместна европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони). Нейни кръстници са евроексперти от Брюксел, Люксембург, Берлин и Париж, които са решили финансовата инициатива, освен полезна, да има и лесно за произнасяне име.

JESSICA още няма голяма „кредитна история“ – създадена е концептуално през 2006 г. след което през 2009 г. започва създаването на фондове в различни европейски градове и региони с финансиране от европейските структурни фондове. В България стартира през 2010 г. по споразумение между правителството и Европейска инвестиционна банка.

Основната цел на инициативата е да отпуска дългосрочни и изгодни заеми (по-рядко – гаранции и дялово участие) за проекти с по-голямо социално въздействие и недостатъчна доходност (но не никаква), които се реализират от общини и частни инвеститори – или от дружества – резултат от публично-частно партньорство.
(Това го правят и банките – но не за толкова дълъг срок, не толкова евтино и не за проекти със социален елемент 🙂 )

Тези заеми се отпускат от специални фондове.
Такъв фонд е Регионалният фонд за градско развитие АД (това е неговият блог), един от двата български фонда по инициативата.
Смисълът на неговото съществуване е да търси и да финансира проекти по JESSICA в Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, Русе и Стара Загора.

В други градове? Засега в други не може, инвестиционният проект трябва да се реализира в някой от тези шест (за столицата София има отделен фонд: http://www.jessicasofia.com/).

А какви точно проекти могат да получат заем по JESSICA?
Като този проект в Полша ли?


Частен инвеститор адаптира бивша казармена сграда в медицински център в Западна Померания, Полша. Проектът е за 2.7 млн. евро, заемът по JESSICA – за 1.25 млн. евро.

Да, JESSICA може да помогне.
По-късно ще поговорим за изискванията към проектите за финансиране.

А кои са другите в компанията?
JASPERS – инициатива за отпускане на грантове за държавите – дванадесет нови членки на ЕС – за подготовка на качествени инфраструктурни проекти над 50 млн. евро за кандидатстване за европейско съфинансиране – пътища, язовири, жп линии, пречистване на вода, отпадъци, енергия и градски транспорт, и др.

JASMINE – подпомагане само на организациите за микрокредитиране в страните от ЕС – за заплащане на дейности като анализ на състоянието, определяне на рейтинг, обучение за персонала, разнообразяване на услуги по подпомагане на предприятията, и др.

JEREMIE – директно подпомагане на малки и средни предприятия – за създаване на нов бизнес или разширяване, модернизация, нови продукти, иновации и др., което става чрез специални фондове за гаранции, заеми при ниски лихви или инвестиране в дялово участие

(Инициативите са на Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка, Европейския инвестиционен фонд, германската Банка за възстановяване (KfW) и Европейската банка за възстановяване и развитие, а имената са съкращения от първите букви на пълните им наименования на английски, виж http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/index_en.cfm)

Дата: 15.08.2013