Инвестиции в индустриални зони

Фабрика на KHM Textil

Рехабилитация на индустриални сгради на компания за вагони

Изграждане на нова производствена база на Симид в Пловдив

Изграждане на завод за резервни части за автомобили на компанията Witte