Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Стойност на проекта BGN 1 200 000

Инвеститор Зърнени храни

Етап Завършен

11 май 2015

Зърнени храни е търговско дружество с основен предмет на дейност изкупуване, съхранение и реализация на зърнени храни.

Дружеството е собственик на голям индустриален терен в градската зона на Варна, който през годините поетапно модернизира.

Фондът подкрепи проект за изграждане на модерна складова база, която се отдава под наем за нуждите на местен бизнес.

Изпълнението на проекта подобри градската среда, като освен хубавата нова визия на сградите, беше изграден и нов вътрешен път, нови тротоари и други инфраструктурни елементи.

Проектът е на стойност над 1 млн. лв. и беше успешно завършен през октомври 2016г.