Бургасбус – Покупка на автобуси за масов градски транспорт

Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Стойност на проекта 3 800 000 лева

Инвеститор Бургасбус ЕООД

Етап Завършен

15 септември 2015

Общинската фирма „Бургасбус“, която обслужва по-голямата част от вътрешноградските и крайградските линии в Бургас, отговаря на нарастващата нужда от модерен градски транспорт и увеличаващото се население в града с разширяване на автопарка си със 7 модерни, ниско емисионни автобуси.

След проведена тръжна процедура, избрания производител на превозните средства е полската компания “Solaris”, а финансирането на тяхната покупка е предоставено съвместно от Регионален фонд за градско развитие и финансов лизинг от Райфайзен лизинг България ЕАД.

От края на 2016 седемте нови автобуса Solaris Urbino 18, Metro Style са част от транспортната схема на гр. Бургас. Автобусите разполагат с 40 седящи места, максималният брой пътници, който събират, е 130 души. Оборудвани са с ниски подове и разполагат със специално място, предназначено за инвалидни и бебешки колички. Допълнителните функции включват електронни табла за информация, видео наблюдение, GPS система и климатик. Новите автобуси са с дизелови двигатели по стандарт EURO 6, при който емисиите изгорели газове са сведени до минимум.

Предишна статия