Финансов инструмент Фонд Север - Градски проекти

Етап Завършен

13 юни 2022

През април 2022 г. успешно бе завършена първата модерна ритейл зона в гр. Горна Оряховица, обединяваща търговските обекти на „DM“, „Pepco“, „JUSK“ и „Кам Маркет“. Инвеститор е старозагорската компания „Новотехпром“ ООД. Със своята чиста търговска площ от 2 110 кв. м., разположеният в квартал „Пролет“ обект е изключително компактен, за комфорта на посетителите са налични над 120 места за паркиране, както и стоянки за велосипеди. Инвестицията надхвърли 4.6 млн. лв. без ДДС, от които 3.6 млн. лв. са предоставени под формата на кредит от Фонда за градско развитие на Северна България.

Проектът е първата частна инвестиция на територията на гр. Горна Оряховица, кредитирана от ФГР Север. Нисколихвеното финансиране се предоставя съвместно от „Банка ДСК“ АД и „Регионален фонд за градско развитие“, като средствата от РФГР са част от Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

На територията на Горна Оряховица Фондът за градско развитие работи и по проект в областта на културната инфраструктура, в рамките на който ще се ремонтира Народно читалище „Братя Грънчарови 2002“ – едно от културните средища на общината и региона.