Ново предприятие в Плевен бе изградено с финансиране по инициатива JESSICA

Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Стойност на проекта 2 100 000 лв.

Етап Завършен

13 юни 2022

РФГР продължава своята дейност по инициатива JESSICA на територията на общините Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Плевен и Русе. Поредната инвестиция, финансирана с рециклиран ресурс е на плевенската компания „Валборген“ ООД, специализирана в транжирането на месо и производството на месни заготовки. С кредит в размер на 1 600 000 лева и собствен ресурс от около 500 000 лв., дружеството изгради ново предприятие за преработка на месо със собствено хладилно стопанство, с което положи началото на облагородяване територията на бившия керамичен завод в Плевен. Базата с разгъната-застроена площ от 1 525 кв. м. отговаря на всички съвременни санитарно-хигиенни изисквания, разполага с модерно оборудване, което не само осигурява висока производителност, но също така съдейства за създаването на комфортна работна среда.