Ремонт и модернизация на централния градски пазар в гр. Стара Загора

Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Стойност на проекта 1 380 000 Евро

Инвеститор Община Стара Загора

Етап Завършен

1 юли 2013

Проектът е за реконструкция на централния общински пазар в Стара Загора – най-големият и посещаван пазар в града. Той се намира в самия център и е специализиран в търговията с пресни плодове и зеленчуци, и цветя.

В момента пазарът е открит – незащитен от атмосферните условия, без вентилация и отопление, с остарели сергии от всякакви видове и размери. След реконструкцията пазарът ще бъде покрит с фина метална конструкция и затворен със стъклени витрини. Ще бъдат изградени нови електрическа и ВиК мрежи, ще има вентилация и отопление, размерът и видът на сергиите ще бъдат уеднаквени и цялостният облик и атрактивността на пазара значително ще се подобрят.

Информация за завършения проект: Общинският пазар в Стара Загора е напълно обновен със средства по програма JESSICA