Фонд „Джесика“ финансира 20 проекта за 139 млн. лв

11 февруари 2016

На 11 февруари, Регионалният фонд за градско развитие отбеляза с коктейл успешното договаряне на средствата от първия цикъл инвестиции по инициатива JESSICA, част от ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. Събитието уважиха ръководството на Банката, зам.-министърът на регионалното развитие г-жа Деница Николова, ръководството на новосъздаденото дружество Фонд мениджър на финансови инструменти за България, Фондът за устойчиво градско развитие на София, клиенти, журналисти и колеги от Банката.

След повече от 150 разгледани проектни идеи за изминалите 5 години работа, РФГР и Сосиете Женерал Ескпресбанк финансираха 20 проекта на обща стойност над 139 млн. лева на територията на Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе и Плевен.

До момента са завършени 8 обекта и са усвоени 70% от средствата, отпуснати за управление, като разликата следва да бъде усвоена до 30 октомври 2016 г.

Фондът има и друг повод за празнуване – в края на 2015 се подписа споразумение, което позволява погасените от проектите средства да бъдат реинвестирани в нови градски проекти при познатия регламент. Екипът има амбиции да кандидатства за фонд мениджър по някои от финансовите инструменти и през новия програмен период 2014 – 2020 г.

Прочетете повече в gradat.bg