Ново начало

7 април 2016

Фотогрфафия на старчески дом в Лисабон, Португалия; архитекти: Guedes Cruz Architects

Всяко ново начало е свързано с промени и амбиции  и с нови мечти – това се отнася и за нас на прага на предстоящия втори период на инвестиции за Фонда. Амбициите и мечтите ни са големи и знаем, че те не са винаги реалистични. Искаме градът да не бъде просто населено място, а пространство за съвместен живот, място, което намалява агресията и липсата на хармония в съвременното общество. Градът е жив организъм, който постоянно еволюира и реалната ни цел е тази еволюция да включва всевъзможни удобства за неговите жители – от места за срещи и отдих, през съоръжения за спорт до съвременни инициативи за бизнес, култура, здравеопазване и образование. Същевременно с това сме готови да финансираме действени мерки за защита на природата, за обществените пространства и инфраструктурата, за енергийна ефективност и за подобряване на транспортната мрежа. Винаги, когато анализираме градски проекти, очакваме да става дума за благоденствието на хората. А, за да го измерим се позоваваме на рационалните критерии и методики използвани за международните сравнителни анализи на градовете; например отговаряме си на въпроса – защо в ежегодната класация „Мърсър“ австрийската столица Виена е посочена за пореден път като града с най-високо качество на живот в света.

Фотография на жилищен комплекс „House for Trees“, Хошимин, Виетнам; главни архитекти: Vo Trong Nghia, Masaaki Iwamoto, Kosuke Nishijima

Действителността у нас е различна от австрийската, но нуждата от промяна се осъзнава от все повече влиятелни хора, а в дългосрочен план тя е и неизбежна. С първия инвестиционен период на Фонда направихме крачка в правилната, според нас, посока, като срещнахме съмишленици в лицето на кметовете и техните колеги в общинската администрация в три от шестте големи града извън столицата, с които работим – Стара Загова, Варна и Бургас. Можем да се похвалим с няколко общественозначими проекти, на които дадохме нов живот – плувния басейн и пазара в Стара Загора, Юнашкия салон във Варна  и новата спортна база в Бургас.

Опитът от първите пет години на фонда ни научи на много и ни дава самочувствието, че може да бъдем катализатор на  добри проекти. Новото начало е свързано със собственото ни осъзнаване на многото начини, по които можем да бъдем полезни. Можем да бъдем партньор на смели и иновативни проекти, в които освен пари да вложим знание и опит.

Фотография на зоологическия парк в Париж; снимка на TN PLus Landscape Architects & Beckmann N’Thepe

Новият инвестиционен период е 10 години и очакваме да можем да предоставим финансиране за проекти от 4-5 милиона лева на година. Това са достатъчно пари за не толкова мащабни, но, надяваме се, многобройни и, защо не, смели идеи. Затова продължаваме да сътрудничим активно с общините във Варна, Бургас, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора и Пловдив – защото сме убедени в стремежа им да допринесат за развитието на градската среда в унисон с най-добрите тенденции в света. Мечтаем и за интересни частни проекти, които да осъществим заедно с бизнеси, с които споделяме общи ценности, включително и отношението ни към доброто и красивото.

Същевременно вярваме в проектите създадени с наша помощ досега и, разбира се, продължаваме да работим заедно с инициаторите им за успешното им прилагане и развитие. За тях можем да предоставим допълнително финансиране при необходимост.

Нашият Фонд, както и Фондът за устойчиво градско развитие на София се утвърдиха като алтернатива на грантовото финансиране. Готови сме да подкрепим и смесеното финансиране на проекти, субсидирани по различни програми, при наличието на добър синхрон между нашите механизми и тези на грантовото финансиране. Не е трудно да се разбере, че когато дори и част от изразходваните пари трябва да бъдат връщани, проектът работи и се ползва по-ефективно и качествено, тъй като е по-отговорен и по-добър контролът върху него.

Амбициите ни са големи, а инициативите, които търсим, трябва да имат потенциала да катализират положителни промени и да целят и да могат да направят живота на гражданите в Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, Русе и Стара Загора по-добър.

Бизнес проектите, които с биват одобрени от Регионалния фонд за градско развитие, се кредитират с много по-дълъг период на изплащане и по-ниски лихви от пазарните. Подобни благоприятни условия са възможни, защото част от финансирането се осигурява от Оперативна програме Регионално развитие със средства предоставени от Европейския съюз.