ЕИБ подписа споразумение за 36.8 млн. лв. по инициатива JESSICA.

3 януари 2012

На 29 декември 2011 г. е подписано Оперативно споразумение между Европейската инвестиционна банка – Холдингов фонд по JESSICA (Съвместна европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони) за България, и Регионалния фонд за градско развитие – консорциум с водещ партньор „Сосиете Женерал Експресбанк“, съобщи Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Споразумението е на стойност 36.8 млн. лева. С осигуреното съфинансиране до Октомври 2016 г. ще бъдат инвестирани общо 110 млн. лв., посочват от МРРБ. Средствата ще бъдат използвани за проекти за публично-частно партньорство и други проекти за градско развитие, под формата на заеми и дялово участие. Крайните бенефициенти могат да са общини, частни инвеститори и публично-частни партньорства, в шестте големи града на България – Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен.

Предишна статия