Здравна инфраструктура

Русе разшири възможностите си за ранно диагностициране на онкологични заболявания

JESSICA подкрепата за здравни проекти продължава