Наука и образование

Нова сграда за частно училище „Мечтатели“

Частен университет за устойчиво развитие

Общ ремонт на Технически университет

Рехабилитация на обекти във Военноморското училище

Изграждане на модерно студентско общежитие „Папая“ на територията на Техническия Университет

Планетариум и детски научен музей