Културна инфраструктура

Възраждането на Летен театър Шумен

Обновяване на Младежки дом Шумен

Петият проект по ФГР Север на община Габрово е за емблематичния Дом на културата „Емануил Манолов“

Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството в община Разград

Основен ремонт и обновяване на оборудването на концертна зала „Катя Попова“ в гр. Плевен – нови перспективи пред културния живот на града

Проект „Преустройство на сградата на Младежки дом Ловеч, за младежки дейности, музейна дейност и дейности на община Ловеч“