Културна инфраструктура

Лом е с обновена културна инфраструктура

Възраждането на Летен театър Шумен

Обновяване на Младежки дом Шумен

Основен ремонт, обновяване и енергийна ефективност на Народно читалище „Разум“, гр. Монтана

Петият проект по ФГР Север на община Габрово е за емблематичния Дом на културата „Емануил Манолов“

Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството в община Разград