Градска инфраструктура

<br />
<b>Warning</b>:  Undefined variable $imageAlt in <b>/home/jessicaf/public_html/wp-content/themes/jessica/archive.php</b> on line <b>68</b><br />

Още един значим инфраструктурен проект на Община Варна ще бъде финансиран от Регионален фонд за градско развитие – Разширение на Зона за платено улично паркиране и основен ремонт на улична мрежа

<br />
<b>Warning</b>:  Undefined variable $imageAlt in <b>/home/jessicaf/public_html/wp-content/themes/jessica/archive.php</b> on line <b>68</b><br />

Регионалният фонд за градско развитие финансира проект за основен ремонт и реконструкция на уличната мрежа на територията на Община Варна

Община Плевен – Интегриран проект за облагородяване на градската среда чрез насочени интервенции в централна градска част и Автогара Плевен

Реконструкция на ж.п. гара

Жилища за индустрията

Реконструкция на „Юнашки салон”