Градска инфраструктура

Община Плевен – Интегриран проект за облагородяване на градската среда чрез насочени интервенции в централна градска част и Автогара Плевен

Реконструкция на ж.п. гара

Жилища за индустрията

АРТ медия груп

Пристанищна магазия от ХIX в.