Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Стойност на проекта 544 хил. лева

Инвеститор Община Варна

Етап Прекратен проект

1 март 2013

Зоологическата градина е едно от най-атрактивните места на територията на Варна през лятото, както за туристи, така и за живущите в града. Зоопаркът е основан през 1961 година, а първият обитател е мечокът Максим. От 2003 година насам зоопаркът играе ролята и на спасителен център за животни в беда.

Зоологическата градина на Варна се намира в Морската градина, която е само на 10 минути пеша от централния плаж и градския център. Към този момент зоопаркът се обитава от 72 вида, 17 от които са защитени и вписани в „Червената книга” на България. Както повечето от зоологическите градини в България, тази във Варна също не покрива напълно законовите изисквания и стандарти на Европейския съюз, и среща сериозни затруднения в намирането на средства за инвестиции в обновяване на съоръженията и подобряване на средата на живот за обитателите си.

Проектът има за цел да подобри състоянието на цялата зона на зоопарка и по този начин да го направи по-привлекателен за посетителите и отговарящ на съответните стандарти за отглеждане на животни.