Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Етап Прекратен проект

30 юли 2014

Кадрите са от август 2014 г.

Причина за прекратяване на преговорите: поради трудности при структуриране на финансирането

Скоро очаквайте повече информация!