Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Стойност на проекта EUR 3 800 000

Етап Прекратен проект

30 юли 2014

Многофункционална Спортна Зала с обща площ 3700 кв.м., изградена като публично частно партньорство с Община Пловдив, която да предостави подходящ терен за застрояване. В залата ще се провеждат тренировки и състезания по зимни спортове, турнири, лагери и концерти.

Зимните спортове са подходящи за всички възрасти, поради което се очаква да има голям интерес към новият спортен комплекс.

За момента проектът не намира реализация поради липса на споразумение между инвеститора и Община Пловдив.

Заглавна снимка: Liverpool Ice Festival