Булярд: Възстановяване на сгради в пристанищен склад

Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Стойност на проекта BGN 1 000 000

Етап Прекратен проект

4 август 2014

„Булярд Корабостроителна Индустрия” ЕАД е най-голямото корабостроително предприятие в България. Фирмата проектира, конструира, произвежда и ремонтира кораби до 100 000 тона дедуейт. За над 100-годишната история на завода са построени над 850 кораба за 27 собственици държави. (На снимката горе – административната част за възстановяване; част от настоящия проект.)

Продуктовото портфолио на компанията включва танкери, химикаловози, контейнери, кораби за насипни товари, кораби за генерални товари, въглeвози и многоцелеви кораби. „Булярд Корабостроителна Индустрия” ЕАД е разположен в Южната промишлена зона на гр. Варна.

Разглежданият от Фонда проект, включва възстановяване на пристанищен склад, административна сграда и развитие на малко яхтено пристанище.

Финансиране на проекта по програма JESSICA не беше договорено

Възстановеният склад