Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Инвеститор Министерство на отбраната

Етап Прекратен проект

1 април 2013

Сградата, в която се помещава Военният клуб, е построена през 1890 г., за да служи като културен център, библиотека и място за срещи на офицерския елит на Русенския гарнизон. Проектът има за цел да повиши привлекателността на сграда запазвайки нейната функционалност, напр. хотел, библиотека, социален и културен център.

Летният открит театър също се намира в непосредствена близост до военния клуб. Чрез изграждането на подвижен покрив над сцената ще се подобрят обликът и функционалността на театъра, като по този начин той ще е в състояние да приема широк набор от представления – музикални, опера и други културни мероприятия. Чрез обновяването си театърът ще се превърне в основно място в летния културен календар на града и привлекателна туристическа дестинация, която предоставя на жителите на Русе и региона по-добри възможности за социализация.

Причина за прекратяване на преговорите: липса на интерес от страна на собственика