Цялостна реновация на сградата и прилежащите територии на бившето кино „Космос”

Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Етап Идея

1 март 2013

Кино „Космос” е построено през 1960 г. и подслонява най-голямата по това време кино зала в България, с капацитет от 900 места. Въпреки, че е разположена в централна градска част на Пловдив, днес сградата е изоставена и цялата зона около нея е запустяла. Реновирането на това знаково място би могло да го превърне в ново мултифункционално културно и образователно средище с автентична архитектура. Проектът е в духа на номинацията на града за „Културна столица” на Европа.

Предишна статия

Следваща статия