Трансформация на част от общинско средношколско общежитие в хоспис

Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Етап Прекратен проект

17 септември 2014

Скоро очаквайте повече информация!