Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Етап Идея

27 октомври 2017

Дворецът на културата и спорта – Варна от момента на създаването си се е утвърдил като важна част от културния и спортен живот както на Варна, така и на страната. Сградата впечатлява с иновативна и авангардна архитектурна изработка. Завършена е през 1968г. за провеждане на 56-тата сесия на Международната организация на стоматолозите. През 1987г. се извършва ремонт и разширение на спортната база. През 2014г. изцяло е ремонтирана зала „Конгресна“ и днес тя с капацитет 5000 седящи места.

Инвестициите през годините са се отразили на първоначално  предвидените площи за паркиране – паркингът за автомобили от запад се е смалил, а нов такъв се е развил сред зелените площи.

Наличните само 70 паркоместа в района на ДКС са крайно недостатъчни. В съседство на комплекса няма развити паркинг площи, които евентуално биха могли да се ползват като буферен паркинг. Едно подземно паркинг съоръжение, което може да се ползва на абонаментен принцип би гарантирало ежедневна заетост и би било ефективно както за залата, така и за града като цяло.

ДКС и Община Варна обмислят провеждането на международен архитектурен конкурс за изработването на градоустройствена концепция, която като първи етап да включи предложение за открит и подземен паркинг и възможностите му за обвързване със съществуващите нива и подземни обекти, а на следващ етап да предложи разработка за реконструкция на съществуващите зони в североизточния край на комплекса и изграждането на модерни експозиционни площи.