Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Стойност на проекта 11 250 000 лв.

Етап Прекратен проект

17 септември 2014

„Акве Калиде – Термополис – Спорт“ е проектът, с който община Бургас планира да превърне района на занемарените от години Бургаски минерални бани в модерен балнеоложки рекреативен музеен и туристически център.

В проекта се предвижда изграждане на спортно-рекреационни обекти, обособени в две зони.

Причината проектът да не бъде финансиран е приоритет даден на други проекти в партньорството между Фонда и Общината.

Предишна статия