Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Стойност на проекта EUR 2 300 000

Инвеститор Saksa

Етап Идея

15 септември 2015

САКСА ООД е най-голямата изцяло българска компания за дистрибуция на горива.

Фирмата има намерение да изгради нов терминал за течни горива на територията на Белославското езеро във Варна.

Проектът не намери реализация, тъй като инвеститорът не постигна договореност за покупка на терена за развиване на проекта.