Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Стойност на проекта 900 хил. лева

Етап В процес на реализация

11 май 2015

Електромобили под наем и зарядни станции за електромобили. Проектът цели популяризиране ползването на електромобили, което би подобрило значително градската среда заради липсата на вредни газове и прахови частици и намаления шум.

Заглавна снимка: eldrive.eu