Реновиране на административна сграда и инфраструктура на бившия завод ФинТех Маш Пловдив

Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Етап Прекратен проект

19 ноември 2014

Сградата е разположена на бул. „Кукленско шосе“, в близост с градския център на Пловдив. Инвеститорът международната транспортна компания „Петко Ангелов БГ“ възнамерява да преустрои сградата и да я превърне в модерен офис център с конферентни зали и зона за публичен достъп на партерния етаж, а следващите 7 етажа да бъдат офис площи, всеки с капацитет 46 работни места.

След оценка на проекта, финансиране  по JESSICA не беше договорено. Проектът беше реализиран с финансиране от други източници.