Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Стойност на проекта BGN 10 000 000

Етап Идея

17 септември 2014

Сградата на Военноморския клуб, се намира на един от най-оживените булеварди на Варна в близост до Катедралния храм на града. Сградата е един от символите на Варна, построена преди повече от 100 години в ренесансов стил.

Днес Военноморският клуб разполага с киносалон с 350 места, концертна зала със 120 места, заседателна зала, лекционна зала, библиотека, хотел, ресторант, дневен бар, изложбена и игрална зали. Военноморският клуб е един от най-значимите културно-информационни центрове в град Варна.

Проектът за цялостна реставрация на сградата би могъл да се осъществи с финансиране по програма JESSICA, като очаквания бюджет е за приблизително BGN 10 000 000.

Частичен ремонт на сградата е предприет със собствени средства.