Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Етап Идея

29 юли 2014

Проектът включва инвестиции в мерки, които да подобрят енергийната ефективност на сградата и ремонт на някои от по-малките зали в комплекса, което би подобрило тяхната функционалност и комфорт.