Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Инвеститор Община Стара Загора

Етап Идея

1 юни 2013

Създадена през 1957 година, зоологическата градина на Стара Загора е разположена в живописна част от парк „Аязмото“ на територия от 240 000 кв. м. Зоопаркът е дом на повече от 450 животни от 80 вида – бозайници, птици и земноводни.

Целта на реконструкцията е да бъде подобрена средата на обитание за животните, така че да бъдат покрити както българските законови изисквания, така и европейските стандарти за отглеждане на животни в зоологически градини, а също и да се подобри цялостната визия и привлекателността на зоопарка.