Реконструкция на три класически сгради и превръщането им в модерни B&B

Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Стойност на проекта 2.4 млн. лева

Инвеститор Николай Събев

Етап В процес на реализация

11 август 2014

Очаквайте още информация!