Реконструкция на стара банкова сграда на ул. „Олимпи Панов“ 12

Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Етап Идея

11 август 2014

Очаквайте повече информация скоро!