Реконструкция на складово помещение за фирма Авто плюс

Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Стойност на проекта 1.5 млн. лв

Етап Прекратен проект

14 октомври 2014

Причина за прекратяване на преговорите: изчерпване на риск лимити от страна на банката

Очаквайте повече информация!