Реконструкция на производствени сгради на фирма АТЕ Пласт

Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Стойност на проекта Около 500 хил. лева

Етап Идея

13 октомври 2014

Очаквайте повече информация!