Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Етап Прекратен проект

17 септември 2014

Нов закрит плувен басейн до СОУ „Иван Вазов“ състоящ се от голяма зала от стоманобетонна конструкция, в която е разположен плувен басейн с размери 25/12,5м и средна дълбочина от 2 м. и монолитна двуетажна сграда за допълващи и обслужващи дейности.

Стойността на проекта е близо 2 000 000.

Финансиране по JESSICA не беше договорено. Проектът се реализира основно с помощта на целева държавна субсидия.