Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Стойност на проекта 8-10 млн. лв.

Етап Прекратен проект

29 юли 2014

Проектът предвижда комплексен ремонт и саниране на Двореца на Културата и спорта във Варна, който е един от символите на града. Проектиран от архитект Стефан Колчев и построен през 1968 година, Дворецът разполага със шест многофункционални зали, възстановителен център, фитнес зала, пресцентър и търговска зона. Най-голямата зала – „Конгресна“ е с размери 50х25 метра и е висока 15 метра. Проектът предвижда подмяна на всички седалки на съществуващите трибуни, разширяване на игралното поле съобразно европейските и световни норми, изграждане на допълнителни трибуни, с които капацитета на залата ще нарасне от 3000 до 6000 места и така ще отговаря на изискванията за провеждане на международни състезания, подмяна на отоплителната инсталация с цел енергийна ефективност.  Прогнозирана инвестиция е между 8 и 10 млн.лева.

Финансиране по програма JESSICA не беше договорено. Проектът се реализира с подкрепа от държавния бюджет на Р България.