Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Стойност на проекта 1 млн. лева

Етап Прекратен проект

17 септември 2014

Общинско предприятие „Център за градска мобилност“ е специализирано звено към Община Плевен, като основните му дейности са организацията, управлението и контрола на мобилността, паркирането и масовия градски транспорт на територията на град Плевен като интегриран превозен процес. Предприятието стопанисва „синя зона“ Плевен, 189 спирки на градския транспорт, както и Автогара Плевен, от където ежедневно преминават повече от 5000 пътници.

Сградата на автогарата е построена през 1966 г. , като през годините са осъществявани само козметични ремонти, липсват съвременни средства за визуализиране на разписание, пристигащи и заминаващи линии, няма климатизация, амортизирана и недостатъчно ефективна е отоплителната инсталация. Външните стоянки не предлагат никакъв комфорт на пътници и превозвачи – липсват козирки, които да предпазват населението и транспортните средства от дъжд и слънце, липсват пейки и озеленяване. Автобусният плац е със силно амортизирана настилка, липсва ограда, съвременно управление на пристигащи и заминаващи автобуси, сградата не отговаря на изискванията за енергийна ефективност и достъпна среда.

Община Плевен и Център за градска мобилност планират извършването на цялостен ремонт на  Автогара Плевен, реновиране на част от спирките на масовия градски транспорт и поставяне на маркировка в „синя зона“ за паркиране.