Реконструкция и модернизация на градско осветление

Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Етап Идея

5 ноември 2014

Скоро очаквайте повече информация!

Заглавна снимка: energy.korea.com